news

กกต.เลือก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เป็นเลขาฯ กกต.คนใหม่

กกต.เลือก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เป็นเลขาฯ กกต.คนใหม่

นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณารายงานผลการดำเนินการสรรหาเลขาธิการ กกต.ของคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหา และตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. หลังจากที่ให้ผู้สมัครทั้ง 5 รายได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการไปเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมกกต.ได้ลงคะแนนลับเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นเลขาฯ และผลคะแนนเป็นเอกฉันท์ เลือก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการ กกต. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการกกต. โดยหลังจากนี้ทางสำนักงานกกต.ก็จะไปดำเนินการตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป และแจ้งให้พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการ กกต.ภายใน 15 วัน เพื่อดำเนินการทำสัญญาจ้างต่อไป ตามมาตรา 55 พ.ร.ป. กกต. กำหนดให้เลขาธิการกกต.มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งทางสำนักงานก็จะดำเนินการโดยเร็ว

นายกฤช กล่าวว่า ก่อนการลงมติ ที่ประชุม กกต.ไม่มีการหารือว่า ถึงความเหมาะสมที่จะเลือกเลขาฯ กกต.ในขณะนี้เนื่องจากได้ว่าที่ กกต.ทั้ง 7 คนแล้ว แต่ที่ประชุมได้มีการสอบถามคณะอนุกรรมการฯ ที่รายงานคลการคัดลือก ว่ามีผู้สมัครคนใดได้มีการทักท้วงกระบวนการขั้นตอนหรือไม่ ซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าไม่มี และประธาน กกต.ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ก่อนการประชุมนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. 1 ในผู้สมัคร ได้ขอถอนตัวแต่ไม่ได้แจ้งด้วยเหตุผลใด และที่ประชุม กกต.ได้ลงคะแนนครั้งเดียวด้วยมติเอกฉันฑ์

สำหรับการรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 6 คน นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อดีตเลขาธิการศาลปกครอง พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง นายฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และต่อมานายสมชัย ศรีสุทธิยากร ได้ขอถอนตัวออกจากการสมัคร จึงเหลือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 5 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการขอถอนตัวจากการลงสมัครเลขาฯ กกต. นายแสวง บุญมี ได้มีหนังสือที่เขียนด้วยลายมือตัวเอง ถึงประธาน กกต.ระบุว่า เพื่อประโยชน์ของงานในหน้าที่รับผิดชอบ กระผมขอแจ้งการสละสิทธิ์การคัดบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.ในครั้งนี้ .-สำนักข่าวไทย