travel news

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ หรือหอศิลป์เจ้าฟ้า ตั้งอยู่ข้างสะพานพระปิ่นเกล้า สร้างขึ้นตามลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยนายคาร์โล อัลเลกรี (Carlo Allegri) สถาปนิกชาวอิตาเลียนประจำราชสำนักสยามเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากโรงงานเครื่องจักร เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ โดยอาคารหลักด้านหน้าเป็นทรงปั้นหยาสูง 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องว่าว สองข้างอาคารหลักต่อเป็นปีกทอดยาว

Continue Reading
travel news

อุทยานแห่งชาติภูลังกา

อุทยานแห่งชาติภูลังกาครอบคลุมพื้นที่ของตำบลไผล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 31,250 ไร่ มีลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน 3 ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวลำน้ำโขง

Continue Reading
travel news

เกาะเขาใหญ่

เกาะที่มีความสวยงามในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ซึ่งบนเกาะแห่งนี้มีอ่าวชื่อว่าอ่าวก้ามปู ภายในอ่าวมีน้ำตกไหลลงมากลายเป็นลำธารเล็ก ๆ ชุ่มฉ่ำ อ่าวก้ามปูนั้นจัดเป็นอ่าวที่สงบปราศจากคลื่นลมตลอดปี

Continue Reading
travel news

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เรียนรู้กำเนิดแห่งโรงพยาบาลศิริราช ได้ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ซึ่งได้รวบรวมประวัติศาสตร์ศาสตร์ การแพทย์ การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรก พัฒนาวิทยาการแพทย์ของ โรงพยาบาลศิริราชทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย พร้อมทั้งดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ แสดงผ่านหลักฐานสำคัญ เช่น ศาสตราวุธของกรมพระราชวังหลัง ฐานป้อมพระราชวังหลัง เรือไม้ขนาดใหญ่ เครื่องถ้วยโบราณ ฯลฯ โรงภาพยนตร์ 4D และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตชุมชนจำลอง

Continue Reading
travel news

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

ที่นี่เปรียบได้กับ “ออนเซนเมืองตาก” ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยงบประมาณกว่า 14 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย โดยบ่อน้ำร้อนห้วยนักแห่งนี้ จัดเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ลึก 2 เมตร ที่สำคัญคือปราศจากกลิ่นกำมะถัน จึงสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้

Continue Reading