travel news

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เรียนรู้กำเนิดแห่งโรงพยาบาลศิริราช ได้ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ซึ่งได้รวบรวมประวัติศาสตร์ศาสตร์ การแพทย์ การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรก พัฒนาวิทยาการแพทย์ของ โรงพยาบาลศิริราชทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย พร้อมทั้งดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ แสดงผ่านหลักฐานสำคัญ เช่น ศาสตราวุธของกรมพระราชวังหลัง ฐานป้อมพระราชวังหลัง เรือไม้ขนาดใหญ่ เครื่องถ้วยโบราณ ฯลฯ โรงภาพยนตร์ 4D และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตชุมชนจำลอง

Continue Reading
travel news

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

ที่นี่เปรียบได้กับ “ออนเซนเมืองตาก” ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยงบประมาณกว่า 14 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย โดยบ่อน้ำร้อนห้วยนักแห่งนี้ จัดเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ลึก 2 เมตร ที่สำคัญคือปราศจากกลิ่นกำมะถัน จึงสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้

Continue Reading